Επίσκεψη / Εργαστήριο την 17η Οκτώβρη για παιδιά ηλικίας από 5 - 11 ετών.

Visit/workshop on October 17 for Children ranging from 5 to 11 years old at the gallery

Η Μαρία Σερζετάκη εικαστικός/εκπαιδευτικός τέχνης, έκανε μια περιήγηση στο χώρο της Έκθεσης με σκοπό την ανακάλυψη μέσων και τεχνικών. Παιδιά δημοτικών σχολείων από την 1η  μέχρι την 6η τάξη προσκλήθηκαν να συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό και διαδραστικό εργαστήριο στην πινακοθήκη.

Στη συνέχεια, τα καλύτερα έργα των παιδιών εκτέθηκαν τόσο στην πινακοθήκη όσο και στο site του NAUTE.

A visit/workshop on October 17: for Children ranging from 5 to 11 years old at the gallery . Maria Serzetaki, visual artist/art educator had proposed to Elementary School children from 1st grade to 6th grades,  a tour of the exhibit with the aim of discovering means and techniques and to participate in stimulating and interactive workshop.

The "best of" children’s works displayed in the exhibition are here bellow on NAUTE’s website.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   

   
   

Magic Gallery can put your photography online in minutes

«Μία σύγχρονη εικόνα, Χιλιάδες σύμβολα » / «One modern icon, thousands of symbols» NAUTE ART exchanges 2009 Aghios Nikolaos